Schoolkalender

Hij is er … de informatiefolder met schoolkalender editie 2017/2018.

Deze informatiefolder is onmisbaar voor kinderen, ouders en het team.

U vindt hierin alle nu reeds voorziene activiteiten en de vakantieregeling, zodat u uw planning kunt aanpassen aan het ritme van het schooljaar.
Wij vragen u even de tijd te nemen, want naast de reeds gekende items, zijn er ook nieuwigheden, aanpassingen en wijzigingen. Onze school is immers een bolwerk van creativiteit. Nieuwe initiatieven ontstaan, andere verdwijnen.
Rekenend op een positieve, gelijkgerichte samenwerking en op talrijke ontmoetingen op onze activiteiten, wensen wij u veel leesgenot.

Het schoolteam
De directie
Het schoolbestuur