Schoolraad

De schoolraad

In het kader van de participatie in het gemeentelijk onderwijs wordt door het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad voorzien in de oprichting van een schoolraad. Deze raad bestaat uit  vertegenwoordigers van het personeel, van de lokale gemeenschap en van de ouders. Het schoolbestuur en de directie hebben een OVERLEGBEVOEGDHEID en ADVIESBEVOEGDHEID.

De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal drie maal per jaar. De voorzitter bepaalt de agendapunten. De leden krijgen uiterlijk 10 kalenderdagen voor de vergadering de agendapunten en kunnen tot  5 kalenderdagen voor de vergadering een schriftelijke vraag stellen om een onderwerp aan de agenda toe te voegen.

legislatuur 2018-2021

Voorzitter: de heer Russel Pescod

Secretaris: mevrouw Elien Verlee