Schooltoezicht

Er is ‘s morgens toezicht vanaf 7u30 en ‘s avonds tot 16u (de woensdag tot 12.25u). Buiten deze uren dienen de leerlingen, indien ze niet gebruik maken van de ‘stille studie’ of de naschoolse activiteiten ingericht door de school (zie stille studie en naschoolse activiteiten), naar de naschoolse opvang te gaan.

Wie ‘s middags voor 12u45 op school is, betaalt ook middagtoezicht (0,50 euro).

Kinderen die te voet of met de fiets naar school komen, worden ‘s middags en ‘s avonds begeleid in rijen:

Laarne:

  • Rij 1 : bus
  • Rij 2 : Lepelstraat
  • Rij 3 : andere richting
  • Rij 4 : fietsers

Kalken:

  • Rij 1 : Kouterstraat
  • Rij 2 : bus
  • Rij 3 : Koffiestraat
  • Rij 4 : fietsers

Kinderopvang buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen

Buiten de normale aanwezigheid van de leerlingen kunnen ze naar de buitenschoolse opvang ingericht door het OCMW Laarne.
De verplaatsing naar de buitenschoolse opvang gebeurt onder begeleiding en is gratis.
De financiële bijdrage voor de opvang is 0,66 euro per begonnen half uur per kind, € 1,32 per uur, op schoolvrije dagen: € 4,08 per halve dag en € 8,15 per dag.

Voor meer informatie kan men zich wenden tot de verantwoordelijke:
mevr. Mathys Veerle, tel. 09/365.46.98