Schoolverzekering

De leerlingen zijn verzekerd tegen schoolongevallen bij:

Ethias
Zetel voor Oost-Vlaanderen
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt.

De leerlingen zijn verzekerd tegen lichamelijke letsels opgelopen tijdens schoolactiviteiten en op de weg van en naar school.
Materiële zaken zoals kledij, boekentassen, fietsen,… komen daarvoor niet in aanmerking.

Wat indien Uw kind slachtoffer is van een schoolongeval ?

1. Laat het geneeskundig getuigschrift invullen door de dokter of tandarts en bezorg het terug aan de school.

2. De school doet de aangifte online.

3. Ethias neemt nadien contact op met de ouders. Let op : enkel het remgeld wordt terugbetaald. Hiervoor vraag je best een bewijs bij het ziekenfonds.

Geneeskundig getuigschrift ETHIAS