Schoolverzekering

De leerlingen zijn verzekerd tegen schoolongevallen bij:

Ethias
Zetel voor Oost-Vlaanderen
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt.

De leerlingen zijn verzekerd tegen lichamelijke letsels opgelopen tijdens schoolactiviteiten en op de weg van en naar school.
Materiële zaken zoals kledij, boekentassen, fietsen,… komen daarvoor niet in aanmerking.

Werking:

  1. Ouders dienen enkel het medisch attest (verzekeringspapier) te laten invullen door de dokter. Dit bezorg je zo snel mogelijk terug aan de directie.
  2. De aangifte gebeurt door de directie via internet (extranet, Ethias) en het medisch attest wordt nagestuurd.
  3. Na de behandeling stuurt de school het bewijs van de ziekteverzekering met vermelding van het dossiernummer naar Ethias.

De verzekering betaalt dan de gemaakte kosten terug!

Documenten voor ouders:

Aangifteformulier ETHIAS

Berichtgeving voor ouders ETHIAS

Geneeskundig getuigschrift ETHIAS