Betalingen

Het schoolbestuur vraagt geen direct of indirect inschrijvingsgeld en vraagt evenmin een bijdrage voor onderwijsgebonden kosten die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven. De volgende overzichten werden besproken met de schoolraad en werden goedgekeurd op de gemeenteraad.

Betalingen en rekeningen

Kosten die niet onder kosteloos onderwijs vallen (drankje, middagmaal, opvang, busvervoer, tijdschriften, …) komen op een maandelijkse factuur die uw zoon/dochter meekrijgt.

Alle betalingen gebeuren door overschrijving op de rekening van de school: BE73 7372 0915 3160
Gelieve steeds het referentienummer (= gestructureerde mededeling) te vermelden.

Het betalen van de schoolrekening, dan bezorgen we elke ouder een identieke rekening. Gescheiden
ouders dienen dus zelf in te staan voor de betaling van de rekening van hun kind en maken hierover onderling zelf een afspraak.
De school kan zich onmogelijk mengen in de afspraken die ouders met elkaar gemaakt hebben.

Meer info hierover kunt u nalezen in het schoolreglement.

Schoolkosten

De Vlaamse overheid investeert fors in het onderwijs om tegelijk de kwaliteit te verzekeren en de kosten voor de gezinnen te beperken.

Meer info via de website van de overheid klik  hier.

Kostenbeheersing

Het decreet Basisonderwijs bepaalt dat scholen geen inschrijvingsgeld en bijdragen aan ouders mogen vragen voor de kosten die zij maken om met hun leerlingen de eindtermen te bereiken of de ontwikkelingsdoelen na te streven.

Het Vlaams Parlement heeft een lijst opgemaakt met materialen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkelingsdoelen en eindtermen in het basisonderwijs.

Ontwikkelingsdoelen en eindtermen vormen de minimumdoelen die de overheid oplegt aan het onderwijs.

Die materialen zijn daarom gratis voor de ouders. Geen enkele basisschool kan kosten doorrekenen aan ouders voor zaken die in de lijst staan.

Dat betekent ook dat de school geen waarborg kan vragen voor het materiaal. De school vervangt het versleten materiaal op eigen kosten.

Je kind kan het materiaal uit de lijst mee naar huis krijgen als dat nodig is voor het huiswerk.

Klik hier om de lijst te downloaden.