Extra-murosactiviteiten

WAT ZIJN EXTR-MUROSACTIVITEITEN?

Dit zijn activiteiten van één of meerdere schooldagen, die plaatsvinden buiten de schoolmuren (niet te verwarren met activiteiten op woensdagnamiddag, zoals SVS-activiteiten), een onderwijzend en opvoedend karakter hebben (niet enkel toeristisch en recreatief) en georganiseerd worden voor tenminste één of leerdere klas- of leerlingengroep.
Iedere extra-murosactiviteit wordt grondig voorbereid en nadien geëvalueerd.

VOORBEELDEN VAN EXTRA-MUROSACTIVITEITEN:

Een schoolreis naar de dierentuin om er tel eren over de dieren, bos- en zeeklassen, een uitwisseling met een andere school uit Wallonië.

Naast de jaarlijkse schoolreizen, organiseert onze school bos- en of een uitwisselingsproject met een school in Wallonië en zeeklassen.

Voor meer informatie en de omzendbrief omtrent extra-murosactiviteiten klik hier.