STAND VAN ZAKEN M.B.T. COÖRDINATIE GBS DE WINDWIJZER - SCHOOLJAAR 2017-2018

Beste ouders, leden van de schoolraad en van het oudercomité/raad,

De helft van de zomervakantie zit er reeds op, maar het Windwijzer-team kijkt al volop uit naar de (terug)komst van uw kind(eren) naar onze school! We werken er volop aan om het nieuwe schooljaar nog sprankelender, nog professioneler en zorgzamer te maken en een échte STEM te geven, dit uiteraard met jullie steun en vertrouwen, dat van de oudercomités/raad, schoolraad en iedereen die zich dagdagelijks inzet om van onze school een leefbare en waardevolle leeromgeving te maken.

Graag communiceren we u –op niveau van de coördinatie van de school- reeds een stand van zaken. Ingesloten vindt u hierover een volledig communicatiebericht terug. U zal dit als ouder ook via mailbericht ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, contacteer ons dan zeker! We maken het graag per kerende aan u over.

Namens het schoolbestuur, burgemeester Ignace De Baerdemaeker en gemeentesecretaris Ellen Leroy