GBS De Windwijzer : fijn om er kind te zijn

GBS DE WINDWIJZER ‘FIJN OM ER KIND TE ZIJN’

OP ZOEK NAAR EEN TOFFE SCHOOL?

De troeven van GBS de Windwijzer:

 • OOG VOOR COMMUNICATIE EN VERNIEUWINGEN IN HET ONDERWIJS

Digitale borden, DOO-tabs, laptops en klascomputer, …

 • OOG VOOR MUZISCHE BELEVING MET SLOTMOMENTEN, CREADAGEN EN TONEEL

S.T.E.M. Voor het schooljaar 2017-2018 kozen we voor het thema ‘Windwijzer-robot’. We zullen werken rond STEM. STEM staat voor Science (wetenschappen), Technology (technologie), Engineering (ingenieurskunde/ ‘bouwkunde’) en Mathematics (wiskunde). We willen onze leerlingen immers klaarstomen voor een maatschappij waarin ‘STEM’ steeds meer aan belang wint, dit echter zonder andere ‘talenten’ (muzisch, sportief, taalkundig en andere) uit het oog te verliezen. Een tipje van de sluier: in samenwerking met het Designmuseum uit Gent zullen we de link leggen tussen STEM en cultuur: onze leerlingen zullen kennismaken met “design” en zullen uiteindelijk zelf iets ontwerpen wat een meerwaarde zal betekenen voor onze school. Daartoe richten we workshops in met een ontwerper van buiten de school. Opnieuw zullen we voor dit project subsidies aanvragen bij de Vlaamse overheid (Cultuurkuur/Dynamo3).

 • OOG VOOR PROJECTEN

MOS – gezondheid, ‘pesten is niet cool’, anders zijn – samenwerking met mensen met een beperking, veiligheid, Octopus verkeersland, …

 • OOG VOOR BEWEGING EN LEREN IN DE NATUUR

Moestuin, bosklassen, zeeklassen, sportklassen, zwemmen vanaf de 2de kleuterklas, …

 • OOG VOOR LEZEN EN TAAL ALS VOEDINGSBODEM VOOR ALLE LEERGEBIEDEN

Peer tutoring, bibbezoeken, voorleesweek, verteltassen, initiatie Frans vanaf derde kleuterklas, Windwijzerboek op bezoek, voorleesouders, … 

We zetten ons project ‘Windwijzer-boek op bezoek’, waarbij door vrijwilligers voorgelezen wordt bij taalzwakke kleuters thuis of op school, verder en breiden dit volgend schooljaar uit met huiswerkbegeleiding bij kinderen die het nodig hebben. Hierbij lanceren we meteen een warme oproep bij iedereen die zich geroepen voelt om voor te lezen of een kind te helpen bij het huiswerk. We vragen een engagement van minstens één keer per maand. In ruil bieden we je de vriendschap en de warme lach van een kind, begeleiding, momenten waarop we samenkomen, onze waardering… Dit schooljaar zagen we een aantal kinderen bij wie voorgelezen werd met grote sprongen vooruitgaan.

 • OOG EN RESPECT VOOR IEDERS OVERTUIGING

Keuze levensbeschouwelijke vakken en Niet Confessionele Zedenleer, pluralisme, zoeken naar de eigen sterktes, individuele ontplooiing van elk kind

 • OOG VOOR IEDERS TALENT MET KWALITEITSVOL ONDERWIJS

Professioneel en enthousiast team van leerkrachten, zorgcoördinatoren, administratief medewerkers

 • OOG VOOR 'LEREN LEREN' EN SOCIALE ONTWIKKELING EN MEDIA

Huistaakbegeleiding, stille studie, ontplooiing en stap voor stap de wereld ontdekken  

Interesse?

De directie is tijdens de zomermaanden op school aanwezig tot en met 6 juli 2017 en vanaf 16 augustus 2017 telkens van 8.30u. tot 16.30u.op de vestiging te Laarne; Schoolstraat 8.

Vragen?

info@gsdewindwijzer.be

09/3692550 of 0476/866875

We wensen al onze kinderen, de mama’s en de papa’s, de oma’s en opa’s een zeer fijne vakantie toe. Of je nu thuisblijft of naar andere oorden trekt, of je nu kiest voor een vakantie in eigen tuin of een dichtbij-vakantie of andere horizonten verkent, geniet! Je hebt het verdiend! Prettige vakantie!

Onderschriften foto’s:

 • GBS De Windwijzer biedt waardevolle activiteiten aan tijdens de middagpauze

 • Het voorbije schooljaar kregen de leerlingen workshops fotografie aangereikt: een combinatie van STEM en muzische vorming

 • Voor de derde graad wordt om de twee jaar zeeklassen georganiseerd

 • Jaarlijks is er een sportdag voor de eerste, de tweede en de derde graad